импровизиран

импровизиран
прил. - временен, нахвърлян
прил. - направен без подготовка
прил. - непредумишлен, непреднамерен, спонтанен, неволен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • временен — прил. привременен, кратковременен, кратък, краткотраен, скоротечен, скоропреходен, нетраен, мимолетен, тленен, мигновен, моментен, ефимерен прил. преходен, непостоянен, конюнктурен прил. импровизиран, нахвърлян …   Български синонимен речник

  • направен без подготовка — словосъч. импровизиран …   Български синонимен речник

  • нахвърлян — гл. импровизиран, временен …   Български синонимен речник

  • неволен — прил. нежелан, несъзнателен, безсъзнателен, неумишлен, по инстинкт, инстинктивен, интуитивен, механически, машинален, автоматически прил. непредпазлив, случаен, неочакван, изненадващ, против волята прил. механичен, автоматичен, непреднамерен прил …   Български синонимен речник

  • непреднамерен — прил. неумишлен, случаен, непредвиден прил. неволен, машинален, механичен, механически, автоматичен прил. непредумишлен, спонтанен, импровизиран прил. свободен, непринуден, естествен прил. неочакван, инцидентен …   Български синонимен речник

  • непредумишлен — прил. непреднамерен, спонтанен, импровизиран, неволен …   Български синонимен речник

  • спонтанен — прил. бърз, внезапен, едновременен, непринуден, естествен, неудържим, самороден, свободен, интуитивен прил. безусловен, неограничен, необусловен, вроден, инстинктивен прил. непосредствен прил. непоискан, неизискван, доброволен прил. непредумишлен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”